String art antlers by TrashyAshleys on Etsy https://www.etsy.com/listing/229618221/string-art-antlers

String art antlers by TrashyAshleys on Etsy https://www.etsy.com/listing/229618221/string-art-antlers


Photo via: etsy.com